Laster inn...

Overganger

 • Overgangsreglement innebandy

  Regler for overganger i innebandy

  OVERGANGSGEBYRER INNEBANDY
  Overgangssaker som er klare til behandling før 1.9: kr. 750,-
  Overgangssaker som er klare til behandling etter 1.9: kr. 1500,-
  Gebyr ved tidsbegrenset overgang: kr.1500,-

  §29 i Kampreglementet for innebandy – OVERGANGER

  § 29.1 – Moderklubb
  Moderklubb er den klubben spilleren er, eller sist var, medlem av.

  § 29.2 – Generelt
  Dersom en spiller har gjort opp sine forpliktelser (for eksempel betalt kontingent og levert utstyr) overfor gammel klubb, kan spilleren gå over til ny klubb.
  Spillere som ikke har spilt obligatorisk kamp de 2 siste kalenderår er spilleberettiget for sin nye klubb når generelle betingelser under § 29 punkt 1 og 2 er oppfylt. Forpliktelsene til tidligere klubb må være i orden. Lisens må være betalt.

  Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, skal klubben meddele moderklubben dette i rekommandert brev, alternativt e-post, før samtaler innledes med spiller(en). E-post må bekreftes mottatt før samtaler kan innledes. Ervervende klubb har bevisbyrden for at bekreftelse av e-post foreligger.
  Dersom slik meddelelse til moderklubb ikke foreligger, straffes ervervende klubb etter «Sanksjons- og protestreglementet». Brudd på meddelelsesplikten kan ikke føre til at overgangen blir kjent ugyldig.
  Svar på forespørsel fra den gamle klubben skal også sendes rekommandert, alternativt via e-post innen 14 dager. Hvis svar ikke blir sendt på foreskrevet måte og innen den gitte frist, regnes opptakings-kravene å være i orden. Svar fra gammel klubb er kun gyldig hvis dette er undertegnet av tillitsvalgt som har myndighet for å tegne klubben eller person som klubbens styre har bemyndiget til dette. Det samme gjelder for undertegning av overgangsskjema. Den som søker overgang er ansvarlig for at nødvendige dokumenter er signert av bemyndigede personer i den gamle klubben og den nye klubben.
  Hvis den gamle klubben svarer at søkeren har ordnet sine forpliktelser, eller dersom den gamle klubben unnlater å svare på foreskrevet måte, (jf § 29-2, 4 ledd), regnes opptakingskravene å være i orden, og medlemskapet regnes fra spørredagen.
  Ingen kan opptas som medlem av ny klubb før oppgjør med tidligere klubb er ordnet. Hvis oppgjøret først blir ordnet etter spørredagen, blir medlemskapet i den nye klubben regnet fra og med den dagen den gamle klubben får oppgjør.

  Er spilleren over 17 år, hvilket betyr fylt 17 år ved kalenderårets begynnelse, skal det betales et overgangsgebyr til Norges Bandyforbund
  Det innbetalte gebyret må knyttes til en bestemt spiller. Beløpet må være innbetalt før spilletillatelse kan gis.

  Ved spillerovergang skal det fylles ut et korrekt overgangsskjema ifølge retningslinjer vedrørende overganger. Ufullstendig utfylt overgangsskjema behandles ikke.
  Overgangsaker som ved overgangsperiodens slutt mangler betaling og/eller underskrift fra begge klubber, vil ikke bli behandlet før 1.mai.
  Med dette menes at karantenetiden starter å løpe fra 1.mai, og at spilleren fram til 1.mai er spilleberettiget for gammel klubb.

  Det er den nye klubbens ansvar å kontakte moderklubb i henhold til overgangsreglene.
  For at moderklubb skal kunne stoppe en overgang, må overgangsskjemaet undertegnes og grunnen til å stoppe en overgang noteres skjemaet.

  § 29.3 – Overgang for spillere under 17 år
  Melding om overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1.mai til 30. september.
  Dersom spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp i inneværende sesong kan overgang meldes fram til 15. januar.
  Unntatt fra hovedregel kan det ved vektige grunner fram til 15.januar innvilges overgang av administrerende myndighet.
  Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.
  (Spillere som ikke har fylt 13 år følger Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.)

  § 29.4 – Overgang for spillere over 17 år
  Bestemmelsene i §§ 29.5 – 29.6 gjelder kun overganger for spillere over 17 år.

  § 29.5 – Ordinær overgangsperiode
  Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden 1. mai til 31. august.
  I perioden 1. mai – 31. august tillates et fritt antall overganger pr. spiller.
  Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.

  Dersom en overgang ikke er godkjent innen 31.august, annulleres overgangen, og ny overgang må meldes etter reglene i § 29.6. Nytt gebyr må betales.

  § 29.6 – Overgang under pågående sesong
  Om klubbene er enige skal overgang tillates under perioden 1. september til 15. januar.

  Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.

  Det tillates kun maksimalt to – 2 – spilleroverganger pr. spiller under sesongen (1. september – 15. januar) i Norge. Dette inkluderer tidsbegrensede overganger (utlån) etter § 29.8, og internasjonale overganger til norsk klubb jamfør § 29.10.
  Inngåelse av en tidsbegrenset overgang (utlån) regnes som en spillerovergang. Retur til moderklubb er inkludert i den ene spillerovergangen.
  Unntatt fra hovedregel om maksimalt 2 overganger under sesong kan det ved vektige grunner fram til 15.januar innvilges overgang av administrerende myndighet.

  § 29.7 – Vektige grunner
  A. Flytting på grunn av arbeid, studier eller annet. Dette gjelder når flytting umuliggjør spill for moderklubb.
  B. Sterke personlige årsaker.

  § 29.8 – Tidsbegrenset overgang (avtale om utlån)
  Det er kun moderklubben som kan avtale tidsbegrenset overgang for en av sine spillere med en annen klubb.
  En tidsbegrenset overgang gjelder fra inngåelse til 1.mai.
  Ved enhver tidsbegrenset overgang fra moderklubb til annen klubb, skal forbundets skjema for tidsbegrenset overgang nyttes.
  Inngåelser av tidsbegrensede overganger må godkjennes av NBF mot et fastsatt gebyr.
  Spilleren er spilleberettiget for den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt utlånsskjema er registrert i forbundet.

  Under 17 år:
  En spiller kan fram til 15. januar, gis tidsbegrenset overgang fra moderklubb til en annen klubb, dersom spilleren ikke har tilbud om spill i egen klubb i vedkommende klasse, eller ikke har spilt obligatorisk kamp for moderklubben i inneværende sesong.
  1.mai går spilleren automatisk og vederlagsfritt tilbake til moderklubben.

  Over 17 år:
  En spiller kan fram til 15. januar, gis tidsbegrenset overgang fra moderklubb til en annen klubb. 1.mai går spilleren automatisk og vederlagsfritt tilbake til moderklubben.
  Moderklubben kan vederlagsfritt på ethvert tidspunkt i avtaletiden, si opp avtalen med den virkning at spilleren returnerer til moderklubben. Karantenetiden settes da til fire – 4 – dager.
  Dersom avtalen sies opp før dens naturlige utløp, slik som beskrevet over, må dette meldes til NBF.

  En utlånsperiode regnes som en overgang i forhold til antall maksimale klubbytter i løpet av en sesong, jf § 29.6.

  § 29.9 – Kontakt med spillere fra andre klubber
  Klubber kan ikke inngå kontrakter med spillere i andre klubber i perioden 15. januar til 1. mai.

  § 29.10 – Internasjonale overganger
  Overgang til og fra norsk klubb meldes på internasjonale overgangspapirer, og prosedyre i henhold til IFF`s reglement for overganger følges med hensyn til overgangsgebyr og sending av rekommandert brev til gammel klubb (jfr. Baksiden av overgangspapiret).

  Midlertidig internasjonal overgang:
  I de tilfeller dette er påkrevet henvises det til det internasjonale forbundets regler for ‘Temporary Play’ i forbindelse med en klubbs deltakelse og bruk av spillere i internasjonale klubb-turneringer for elitelag.

  § 29.11 – Overgang ved sammenslåing av lag (ikke klubber) for å kunne opprettholde aktivitet
  To klubber kan vederlagsfritt etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen spillere fra to lag i samme klasse (ikke klubber), for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. Administrerende myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen.
  Navnet på laget skal være navnet på de to klubbene: Klubb1/Klubb2.

  Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til respektive moderklubber. Dersom det også den påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på ny.

  Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i seriesystemet. Plassen i seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes automatisk ned i nederste divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong.
  Dersom det før sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, før påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som skal benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen.

  Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan spillerne på det sammenslåtte laget ikke spille for sine respektive moderklubber i aldersklassen. Spilleren kan imidlertid spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene overholdes.

 • Overgangsskjema innebandy
 • Godkjente norske innebandyoverganger 2017-2018 1.mai - 28.august
  NavnFra klubbTil klubbSpilleklarTidsbegrenset
  Alexander JakslandNOR 92Asker04.05.2017
  Tommy A BråthenBærums VerkNesøya04.05.2017
  Kathrine H GraanerNHHIStavanger04.05.2017
  Birger K FredriksenHvalerFredrikstad05.05.2017
  Aleksander StiansenSlevikFredrikstad06.05.2017
  Benjamin PettersenUISIStavanger14.05.2017
  Øyvind RoppestadUISIStavanger14.05.2017
  Daniel J RyanUISIStavanger14.05.2017
  Markus SkjelbredGreiFredrikstad15.05.2017
  Frikk C N SvendsenSlevikFredrikstad15.05.2017
  Ole M NorumSlevikFredrikstad15.05.2017
  Kristian BrevikSoonGreåker04.06.2017
  Jonas H SlettmyrBærums VerkAsker05.06.2017
  Robin GabrielssonBærums VerkAsker05.06.2017
  Christopher P NilsenLarvikSandefjord06.06.2017
  Haakon B MoeStrømmenSveiva10.06.2017
  Johan IngemarssonBærums VerkHoleværingen12.06.2017
  Edmunds EglitisBrumunddalAjer12.06.2017
  Magnus MallerBrumunddalAjer12.06.2017
  Anders M PedersenHammerfest ForsølFredrikstad15.06.207
  Filip PokornyFjerdingbyLillestrøm17.06.2017
  Kristian BecherSveivaNOR 9218.06.2017
  Jonathan R MoldjordFreidigTrygg/Lade19.06.2017
  Robin SimonsenTunetBækkelaget20.06.2017
  Petter UlvenSveivaGjelleråsen20.06.2017
  Magnus TvibergHolmliaBækkelaget20.06.2017
  Vegard BørresenLillestrømBækkelaget20.06.2017
  Sondre MallaustredetGjelleråsenSveiva21.06.2017
  Kimsander IngebretsenGjelleråsenSveiva21.06.2017
  Kjetil DenvikBygdøy MonolittenBækkelaget23.06.2017
  Atle L EgelandLyeSandnes24.06.201701.05.2018
  Ole L EgelandLyeSandnes24.06.201701.05.2018
  Fredrik RisaLyeSandnes24.06.201701.05.2018
  Tim D MikkelsenLyeSandnes24.06.2017
  Håvard R JohansenLyeSandnes24.06.2017
  Robin BacksætherTSIStrømmen30.06.2017
  Christian MolaStrømmenSveiva03.07.2017
  Itrat ZishanSageneEllingsrud04.07.2017
  Alexander ØistadSveivaVålerenga07.07.2017
  Ronny PettersenLindøya Vålerenga07.07.2017
  Fredrik NybøHolmliaVålerenga28.07.2017
  Synneva O DaleVålerengaTunet29.07.2017
  Julianne T BakkaBygdøy MonolittenTunet01.08.2017
  Ingeborg J SolaStavangerSunde05.08.2017
  Magnus P ChristiansenHolmliaTunet05.08.2017
  Martin RogneSarpsborgGreåker07.08.2017
  Kristian BrunvollSveivaNOR 9212.08.2017
  Stig ØdegaardLuraFrøyland12.08.2017
  Ole HelgelandLyeFrøyland12.08.2017
  Helge BrantingSveivaGrei13.08.2017
  Diana IsjoninaSveivaGrei13.08.2017
  Christian NybøHolmliaGrei13.08.2017
  Eirik ØstvedtTunetGrei13.08.2017
  Anders H HanstvedtUISISunde14.08.2017
  Daniel NybøHolmliaHaugerud14.08.2017
  Alexander NeumannAskerVolda18.08.2017
  Trym StoklandGjelleråsenNOR 9219.08.2017
  Sigrid S ØbergHaldenSarpsborg20.08.2017
  Celina M KristiansenHaldenSarpsborg20.08.2017
  Christoffer GunnarssonLarvikNOR 9220.08.2017
  Didrik GulbrandsenTunetHaugerud20.08.2017
  Lea H ØyvikTunetBygdø/Monolitten22.08.2017
  martin BratlandGreiBodø25.08.2017
  Anders StrømsborgEllingsrudHaugerud21.08.2017
  Kristine BergØstensjø/DvergSlevik21.08.2017
  Teodor T GrønbergSlevikSt. Croix19.08.2017
  Roald LundebergTillerTrygg/Lade22.08.2017
  Timmy SedinNor 92Sarpsborg25.08.2017
  Sander H ThoresenTunetGrei25.08.2017
  Geir T HauskenSundeLura22.08.2017
  Nikolai AustarheimBygdø MonolittenSauda25.08.2017
  Martin LudvigsenSt. CroixSarpsborg25.08.2017
  Jesper T HansenSt. CroixSarpsborg25.08.2017
  Stein M JohansenFredrikstadGreåker25.08.2017
  Jonas CatellanosLillestrømHaugerud25.08.2017
  Helene KarlstrømSkiBygdø Monolitten25.08.2017
  Magnus H OswoldTunetGrei26.08.2017
  Mathias L AamodtGreåkerØreåsen26.08.2017
  Håvard Dahl-OlsenUISILura26.08.2017
  marius B HvidstølUISILura26.08.2017
  Aleksander MatlandUISILura26.08.2017
  Øyvind BakkeliUISILura26.08.2017
  Christoffer TrondsenSt. CroixSlevik26.08.2017
  Aleksander EnholmSlevikSt. Croix10.06.2017
  Ida M SvendsenØreåsenSarpsborg26.08.2017
  Emma OlssonNOR 92Sarpsborg26.08.2017
  Siri T ØianHolmliaBygdø/Monolitten26.08.2017
  Ingrid C.T. AndersenTrygg/LadeSagene26.08.2017
  Wenche ReitenBroddStrømme28.08.2017
  Jørgen JonssonGjerdrumHøybråten/Stovner29.08.2017
  Mona AulibråtenVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Silje K EnersenVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Mari OrmaasenVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Siv-Camilla StrømVålerenga Nedre Furuset28.08.2017
  Tuva H MausethVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Ann K SivesindVålerenga Nedre Furuset28.08.2017
  Kristin E SköldVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Christina GrønstadVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Anneli StephansenVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Thea C WingerVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Stine EikumVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Tuva JarmundVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Jannicke G BorstadVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Katharina J HaugeVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Christina AasVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Karin B JensenVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Anette HaugenØstensjø/DvergHolmlia28.08.2017
  Ronny BaltzersenGreiNittedal28.08.2017
  Ifran AhmedEllingsrudHøybråten/Stovner28.08.2017
  Einar HelgerudAkerselvaSveiva28.08.2017
  Frikk BrulandGreiSveiva28.08.2017
  Kristoffer ÖstergrenTunetSveiva28.08.2017
  Siri HavreTunetSveiva28.08.2017
  Kristine n HaugTunetSveiva28.08.2017
  Anna A TvibergBygdø/MonolittenSveiva28.08.2017
  Hanne H EriksenGreiSveiva28.08.2017
  Eline A RødBygdø/MonolittenSveiva28.08.2017
  Alexandra S SæbøeDjervSveiva28.08.2017
  Brage HarbyFreidigSveiva28.08.2017
  Victor A OlofssonBygdø/MonolittenSveiva28.08.2017
  Anette M BergHolmliaSveiva28.08.201701.05.2018
  Fredrik NybøHolmliaVålerenga28.07.2017
 • Godkjente norske innebandyoverganger 2017-2018 29.august - 4.september
  NavnFra klubbTil klubbSpilleklarTidsbegrenset
  Thomas UttakleivHolmliaNittedal29.08.2017
  Willy FauskangerGreåkerNittedal29.08.2017
  Leif BruerStrømmenNittedal29.08.2017
  Veronica K PaulsenLier NOR 9229.08.2017
  Ann H. Engemark-FekjærLierNor 9229.08.2017
  Silje E S JohansenLier Nor 9229.08.2017
  Samuel BorgnesAjerNedre Furuset29.08.2017
  Endre KorssundSarpsborgØreåsen29.08.2017
  Monika O OlsenSandnessjøenDønna29.08.2017
  Sindre EliassenNyborgTrygg/Lade29.08.2017
  Mina AlfredsenSageneØreåsen29.08.201701.05.2018
  Martins HolsteinsSædalenDjerv01.09.2017
  Mads RognsjordAkerselvaGjelleråsen01.09.2017
  Andreas C NerstadAkerselvaGrei01.09.2017
  Tobias BergströmTillerNyborg31.08.2017
  Emil V SandøyNHHIBygdø/Monolitten01.09.2017
  Carl BuggeDjervBygdø/Monolitten01.09.2017
  Stian JensenØreåsenSlevik01.09.2017
  Jon RicklundGjerdrumFjerdingby02.09.2017
  Tobias NilssonGjerdrumFjerdingby02.09.2017
  Martin ReitanGjelleråsenNTNUI29.08.2017
  Andreas PedersenSandnesSunde25.08.201701.05.2018
  Lisa L HagaSundeUll/Kisa30.08.2017
  Ann-Catrin EngebretsenRomsåsHaugerud30.08.2017
  Tonje H AndersenRomsåsHaugerud30.08.2017
  Therese K AndersenRomsåsHaugerud30.08.2017
  Camilla BredesenRomsåsHaugerud30.08.2017
  Trude H R BjørnsonRomsåsHaugerud30.08.2017
  Sara-Kristine BorchrevinkRomsåsHaugerud30.08.2017
  Magnus LandeTSIBodø02.09.2017
  Tina C O HansenOSIHaukeland01.09.2017
  Sondre LøbergKorsvollOSI02.09.2017
  Lars B LeiknesNyborgTrygg/Lade02.09.2017
  Harald BollestadÅlgårdSandnes02.09.2017
  Sondre L MonsenSolaSandnes02.09.2017
  Aksel HoffFrøylandSandnes02.09.2017
  Sanna K LaksholmOSIHaugerud02.09.2017
  Ina N WiikNHHILye02.09.2017
  Madelen WestendGjelleråsenSagene02.09.2017
  Ann R PettersenSandnessjøenDønna02.09.2017
  Marit AarumFredrikstadSarpsborg02.09.2017
  Alex GrängforsHaldenSlevik02.09.2017
  Jan Sørflaten-ThuenØstensjø/DvergUll/Kisa03.09.2017
  Bjørn MidtdalØstensjø/DvergUll/Kisa03.09.2017
  Eirik V LianSveivaVålerenga03.09.2017
  Krister HammerstadSveivaVålerenga03.09.2017
  Morten SlaatbraatenBærums VerkVålerenga03.09.2017
  Michael CaceresDjervAsker30.08.2017
  Martin VoldenStrømmenSveiva02.09.2017
  Jon BrynhildsenGreiSveiva02.09.2017
  Carina N FinvikGjerdrumUll/Kisa30.08.2017
  Nikolai O JohansenTunetNor 9202.09.2017
  Oliver K PetersenHolmliaTønsberg26.08.2017
  Sondre S LundbyFagerstrandTunet24.07.2017
  Johann A HovelsrødGreåkerSarpsborg29.08.2017
  Nikolay E LindHarstadTSI29.08.2017
  Thomas LaengenVålerengaLørenskog31.08.2017
  Ørjen EngerBrumunddalAjer02.09.2017
  Atle BillingBækkelagetKSI01.09.2017
  Sivert A MathisenNTNUITSI03.09.2017
  Heidi A NæssSkiUll/Kisa01.09.2017
  Jørgen BrurokRådeSarpsborg01.09.2017
  Helle BjørndalenNor 92Asker02.09.2017
  Ingrid ChristoffersenAltaFreidig02.09.2017
  Madeleine L JohansenSlevikNor 9203.09.2017
  Jan F SnellingenTunetSagene03.09.2017
  Stian LandeUISILura03.09.2017
  Elling LeirgulenUISILura03.09.2017
  Stephanie L LeknesOSISagene03.09.2017
  Henrik LenborgGjelleråsenUll/Kisa03.09.2017
  Alexander PirinenSandnesBrodd03.09.2017
  Samuel BrandtRibbungeneOSI03.09.2017
  Per H B StabellArendalToppen04.09.2017
  Christopher A JakslandNor 92Asker04.09.2017
  Sara EdelstamGrei Sagene02.09.2017
  Runar SnellingenAkerselvaSagene02.09.2017
  Andrea M TandbergSlevikSagene02.09.2017
  Heidi F HombleTunetSagene02.09.2017
  Kristina B AndersenGjelleråsenSagene31.08.2017
  Robin van der ReepTrondheimNyborg31.08.2017
  Eirik R PedersenTrondheimNyborg31.08.2017
  Ole-Christian JohansenTrondheimNyborg31.08.2017
  Camilla SandberTunetSagene04.09.2017
  Jørgen toftnerØreåsenKSI04.09.2017
  Annette T MonkvikSageneSt. Croix04.09.2017
  Jonas HelminsenSt. CroixHvaler04.09.2017
  Aleksander BertelsenFredrikstadHvaler04.09.2017
  Silje GrønningGjelleråsenSagene04.09.2017
  Raymond SaltskårNordåsegrendaDjerv04.09.2017
  Alexander J StangLillestrømOSI04.09.2017
  Viktor F JakobsenTrosvikFredrikstad04.09.2017
  Dag E KongslieBærums VerkAsker04.09.2017
  Emilie LervikBSISandnes04.09.2017
  Anders ØverengSarpsborgTunet04.09.2017
  Carina A BredesenSageneHaugerud04.09.2017
  Jon H MarthinsenSveivaGjelleråsen04.09.2017
  Simon MyhreFlekkerøyVågsbygd04.09.2017
  Henrik S RøkkeSøndre NittedalVågsbygd04.09.2017
  Trine OlafsrudBygdø MonolittenVågsbygd04.09.2017
  Julie S BerntsenArendalKSI04.09.2017
  Yassir MohamedToppenArendal04.09.2017
  Maren I BjerkesetBSIBrodd04.09.2017
  Terje I AndaFrøylandKlepp04.09.2017
  Henning WettelandFrøylandKlepp04.09.2017
  Rune VistnesStavangerKlepp04.09.2017
  Sander HovlandFredrikstadØreåsen04.09.2017
  Sivert H IversenSlevikSarpsborg04.09.2017
  Mikkel L JohansenGjelleråsenSøndre Nittedal04.09.2017
  Miranda DalbergGjelleråsenGrei04.09.2017
  Mads AnthonisenBærums VerkLillehammer04.09.2017
  Benjamin A RiiseFredrikstadAlta04.09.2017
  Vladislav RodionovBillefjordAlta04.09.2017
  Steffen O EngdalBK9000Alta04.09.2017
 • Godkjente norske innebandyoverganger 2017-2018 5. september - 13. oktober
  NavnFra klubbTil klubbSpilleklarTidsbegrenset
  Rune A JohansenRomsåsSveiva05.09.2017
  Kristoffer HansenDrøbak/FrognAsker05.09.2017
  Torstein S JakobsenMoldeAjer05.09.2017
  Sindre S HalvorsenTunetVålerenga05.09.2017
  Amund M DitløvFreidigTrygg/Lade05.09.2017
  Malene BlessAskerStavanger05.09.2017
  Marlene HornslienNor 92Lindøya05.09.2017
  Sebastian WestersøSveivaAkerselva05.09.2017
  Gry G JohansenRomsåsSveiva05.09.2017
  Tu P M TranHolmliaAkerselva05.09.2017
  Martin LillebyGreåkerAkerselva05.09.2017
  Mats GjermundsenSarpsborgAkerselva05.09.201701.05.2018
  David PettersenHammerfest/ForsølAlta05.0.92017
  Kamilla MortensenSandnessjøenNTNUI05.09.2017
  Sverre O SlettenHasle/LørenNTNUI05.09.2017
  Fredrik TindlundSt. CroixSlevik05.09.2017
  Kyrre A ClassonDrøbak/FrognNTNUI05.09.2017
  Sebastian NicolaisenUISIDjerv05.09.2017
  Anders SvanekilTillerHvaler05.09.2017
  Christopher DonniNordåsgrendaDjerv05.09.2017
  Guntis BriskaSædalenDjerv05.09.2017
  Nicolai AmdalTrygg/LadeNHHI05.09.2017
  Haakon H GåslandNyborgTrygg/Lade05.09.2017
  Jonas FinholdtBSINHHI05.09.2017
  Vetle S NygaardBærums VerkBygdø Monolitten05.09.2017
  Lasse AnthonisenBærums VerkBygdø Monolitten05.09.2017
  Rune DavidsenArendalKristiansand05.09.2017
  Andre KopperudJustKristiansand05.09.2017
  Sebaztian KibuHvalerFredrikstad05.09.2017
  Girts BajarunsBrumunddalNes05.09.2017
  Stian RørlienNy-KrohnborgSædalen05.09.2017
  Christian MidttunToppenArendal05.09.2017
  Tor W CanteroToppenArendal05.09.2017
  Vetle MathiesenToppenArendal05.09.2017
  Morten K BlakstadToppenArendal05.09.2017
  Petter BilstadToppenArendal05.09.2017
  Torstein C ValvikToppenArendal05.09.2017
  Samuel LindvallToppenArendal05.09.2017
  Håkon StrandFredrikstadØreåsen05.09.2017
  Lucas LyrènØyaneStavanger05.09.2017
  Lisa ApelandKrokhølStavanger05.09.2017
  Anders Berg-PaulsenØyaneStavanger05.09.2017
  Andreas R LarsenNy-KrohnborgSøreide05.09.2017
  Ronny MikkelsenFlaktveitSøreide05.09.2017
  Bendik BærøTunetGrei10.09.2017
  Ole M HættaKarasjokKautokeino05.09.2017
  Terick Bel-LafkihSveivaSki05.09.2017
  Fride MyhrvoldAskerNTNUI09.09.2017
  Yngve MælandSandnesSola10.09.201701.05.2018
  Erik G SøegaardOSISagene10.09.2017
  Simen BendiksenTunetNor 9210.09.2017
  Rambi NguyenPorsOSI11.09.2017
  Dennis J GaupsetSveivaGjelleråsen12.09.2017
  Joachim MuntheTorvastadNTNUI12.09.2017
  Linn JohannessenGreiHaugerud12.09.2017
  Brage MyrlandSandnesÅlgård12.09.201701.05.2018
  Idar LyngåsSandnesÅlgård12.09.201701.05.2018
  Anders SanderødFreidigTrygg/Lade12.09.2017
  Carl SteinhagenHauketoRefstad12.09.2017
  Simen L IddengGreiNTNUI12.09.2017
  Mwla G AhmadzaiHvalerFredrikstad15.09.2017
  Per Chr BrathAkerselvaSveiva15.09.2017
  Petter BjerkelundGjelleråsenTunet16.09.2017
  Eivind JohansenJustVigør16.09.2017
  jan Ø HilmarsenJustVigør16.09.2017
  Malin FonellVålerengaNedre Furuset16.08.2017
  Tor G TollaksenSundeBrodd02.09.2017
  Jonas WågmanAkerselvaVålerenga15.09.2017
  Sigurd S SortlandSolaSandnes15.09.2017
  Jenny B HougenAkerselvaNedre Furuset15.09.2017
  Gentrit HaziriFredrikstadAkerselva15.09.2017
  Tommy EriksenSt. CroixSki15.09.201701.05.2018
  Kent-Stian NoremUISISola15.09.2017
  Alexander KiellandØstensjø/DvergLørenskog17.09.2017
  Bendik FjellstadGjelleråsenUll/Kisa18.09.2017
  Choung Van NguyenØreåsenVålerenga14.09.2017
  Thomas SelvenTrondheimKlæbu15.09.2017
  Kristoffer PleymTrondheimKlæbu15.09.2017
  Ketil MartinenTrondheimKlæbu15.09.2017
  Andreas StrømSandnessjøenDønna17.09.2017
  Anton LundbergDjervSveiva17.09.2017
  Julie RefsethNTNUITrygg/Lade15.09.2017
  Sander MosbySlevikFredrikstad17.09.2017
  Erik JørgensenPorsGrei17.09.2017
  Christina L OlsenRomsåsHaugerud15.09.2017
  Anne W KlevenRomsåsHaugerud15.09.2017
  Kavinthan GiunaratnamSveivaGrei17.09.2017
  Magnus MoodVoldaHaugerud15.09.2017
  Thomas ChristiansenGjerdrumLillestrøm17.09.2017
  Anders NordhagenUll/KisaLillestrøm17.09.2017
  Petter GregersenSoonØreåsen15.09.2017
  Sivert O HanssenHakadalGjelleråsen18.09.2017
  Magnus LommerudHakadalGjelleråsen18.09.2017
  Janne M TyrhaugRomsåsGrei15.09.2017
  Stig KristiansenSveivaVålerenga15.09.2017
  Michael D KristiansenSveivaVålerenga15.09.2017
  Mergim AdemajHolmliaVålerenga15.09.2017
  Finn HammerstadSveivaVålerenga15.09.2017
  Magnus
  Krogsmyr
  NHHIVålerenga15.09.2017
  Fredrik AaslandLuraSola17.09.2017
  Espen K JørgensenLillestrømStavanger17.09.2017
  Harald K TyskebergLillestrømSveiva18.09.2017
  Roger HusbyStrømmenFet17.09.2017
  Tobias StridJustNittedal15.09.2017
  Aleksander A BigumNesøyaAsker15.09.2017
  Marianne S KjosTrondheimFreidig15.09.2017
  Alexander JohansenFredrikstadGreåker16.09.2017
  Bastian T FausaVoldaHaugerud19.09.2017
  Sandra VikaGjelleråsen Tunet19.09.2017
  Reine SlinningNTNUITrygg/Lade19.09-2017
  Magnus TorkelsenHortenSykkylven19.09.2017
  Rose M RussvollVågsbygdStavanger21.09.2017
  Erik TomassonSageneHolmlia22.09.2017
  Jessica R HoffmanSundeBrodd20.09.2017
  Ole-Chr. BøhagenHaldenØreåsen20.09.2017
  Alexander SkolandSandnesLura19.09.201701.05.2018
  Dennis S AakvikFjerdingbyLørenskog22.09.2017
  Sondre ThorsenVardenesetØyane19.09.2017
  Eirik T RyenFjerdingbyLørenskog23.09.2017
  Kenneth VågeSøndre NittedalBækkelaget23.09.2017
  Henrik SilsethFreidigNidelv20.09.2017
  Camilla LøkkenØstensjø/DvergTunet23.09.2017
  Joakim Bjur-KarlsenHakadalGjelleråsen23.09.2017
  Ludvig JuellHakadalGjelleråsen23.09.2017
  Janne HougenOSINedre Furuset20.09.2017
  Arild IsaksenGjerdrumØstensjø/Dverg20.09.2017
  Mathias ErikssonFrøylandLye22.09.2017
  Børge KlugeSandnesLye22.09-2017
  Blerim ZogajKorsvollØstensjø/Dverg25.09.2017
  John H UtsolaFrøylandKlepp21.09.2017
  Emil GiæverHavøysundNTNUI22.09.2017
  Arvid JohnsenTrondheimNidelv24.09.2017
  Fredrik JohansenLuraKlepp22.09.2017
  Kristoffer RisanAskerNHHI24.09.2017
  kaja h Berg-JohansenNTNUISandnes22.09.2017
  Marcus T GrundyNesØstensjø/Dverg23.09.2017
  Martin S NordvoldNesØstensjø/Dverg23.09.2017
  Maren RathGreiOSI22.09.2017
  Rune L JohansenHarstadBK 900026.09.2017
  martin PerssonAltaKautokeino16.09.2017
  Elias A BryhnisveenSveivaEllingsrud26.09.2017
  Sander S PedersenØreåsenSarpsborg30.09.2017
  Synnøve BrunstadRomsåsGrei26.09.2017
  Hanna HolmNTNUIOSI26.09.2017
  Jon RørheimFrøylandKlepp27.09.2017
  Phu M TranHaukelandNordåsgrenda16.09.201701.05.2018
  Philip DessingthonBækkelagetNHHI30.09.2017
  Sebastian ThomleHasle/LørenOSI23.09.2017
  Johan RistFreidigTrondheim30.09.2017
  Peeter V OrheimTrondheimBK 900030.09.2017
  Thea K NavarseteGjøvikHaukeland28.09.2017
  Erik WilhelmssonVålerengaLyn28.09.2017
  Kristian WahlFetHarstad30.09.201701.05.2018
  Einar J MathisenDrammenDjerv30.09.2017
  Davis LiepinsSædalenDjerv30.09.2017
  Torgeir ÅdlandFjell-KameraterneSøreide30.09.201701.05.2018
  Martin SevlandPorsBSI30.09.2017
  Sigve EriksenSolaSunde26.09.2017
  Oskar MånssonJustKristiansand29.09.2017
  Tor H JohansenMosjøenNarvik28.09.2017
  Magnus O LaukasFetFjell-Kameraterne29.09.2017
  Ole B LøchenGjelleråsenHaugerud02.10.201701.05.2018
  Eirik T RyenFjerdingbyLørenskog23.09.2017
  Roger A MalonesFetStavanger06.10.2017
  Thomas HenriksenHortenTønsberg08.10.2017
  Solveig ØstbyVålerengaSki07.09.2017
  Preben TjemslandHommersåkKSI09.10.2017
  Inge StokvikTrondheimTrygg/Lade06.10.2017
  Jonas ChristieBygdø/MonolittenTrondheim06.10.2017
  Sindre EinmoBygdø/MonolitenTrondheim06.10.2017
  Aksel V SandvollNarvikHammerfest/Forsøl26.09.201701.05.2017
  Karl-Anders HansenGreåkerSt. Croix09.10.2017
  Ole M FløgstadBækkelagetOSI09.10.2017
  Simen BreidablikNor 92Drammen13.10.2017
  Joakim MentzoniSandnessjøenHammerfest/Forsøl10.10.2017
  Kristoffer HolmNordreisa Alta10.10.2017
  Henning LarsenSageneHvaler11.10.2017
 • Godkjente norske innebandyoverganger 2017-2018 14. oktober - 30. november
  NavnFra klubbTil klubbSpilleklarTidsbegrenset
  Børge HansenKlæbuNidaros14.10.2017
  Pedar JärvansivuKautokeinoBillefjord14.10.2017
  Tuuli LindbergKautokeinoBillefjord14.10.2017
  Jonne AikioKautokeinoBillefjord14.10.2017
  Mika LänsmanKautokeinoBillefjord14.10.2017
  Marianne NadimSveivaAsker14.10.2017
  Fredrik UllernDrammenNor 9214.10.2017
  Alexander J OhrtSveivaGrei14.10.2017
  Haakon S IngjerHasle/LørenUll/Kisa11.10.2017
  Kevin van DoanToppenKorsvoll11.10.2017
  Eirin KvaleHammerfest/forsølGjøvik13.10.2017
  Oscar KrzykawskiSveivaDraøbak/Frogn13.10.2017
  Sindre M NæssFredrikstadGreåker16.10.2017
  Christian J BrevikFredrikstadGreåker16.10.2017
  Kristian N NesseVardenesetNTNUI15.10.2017
  Kristian W TobiassenSlevikRåde15.10.2017
  Stian NorumSlevikRåde15.10.2017
  Magnus JohansenBrumunddalFredrikstad15.10.2017
  Michelle G FurulundOSIVågsbygd14.10.2017
  Svein E TvermyrToppenMyra13.10.2017
  Henrik VålbekkStrømmenSveiva13.10.2017
  Karoline BonsaksenLeirfjordSandnessjøen17.10.2017
  Adele J FurreLeirfjordSandnessjøen17.10.2017
  Solverg I FagerdalLeirfjordSandnessjøen17.10.2017
  Jacob J EdvardsenLeirfjordSandnessjøen17.10.2017
  Malin NilsenLeirfjordSandnessjøen17.10-2017
  Magnus B HanstenBrønnøyBodø16.10.2017
  Klas LindgrenBSISøreide16.10.2017
  Bjarne J HøylandSolaTSI16.10.2017
  Daniel MeislerSveivaOSI16.10.2017
  Morten HelgesenKongstenTrosvik16.10.201701.05.2018
  Henrik B HelfredsenSlevikSt. Croix16.10.2017
  Frikk SvendsenFredrikstadRåde17.10.2017
  Line B UlriksenGreåkerSarpsborg16.10.2017
  Linda H H SnellingenSageneFagerstrand16.10.2017
  Benjamin JuvkamSarpsborgRåde19.10.2017
  Jonas MagnussenSlevikSarpsborg21.10.2017
  Aren L NordhagenBroddNTNUI17.10.2017
  Hans P LeinesØreåsenValkyrien17.10.2017
  Kim LarssonBodøBK 900017.10.2017
  Kenneth HenriksenHammerfest/ForsølBK 900019.10.2017
  Irja IsaksenBorgenHalden17.10.2017
  marthe J WilhelmsenGreåkerSarpsborg17.10.2017
  Matias JuelsenGreåkerHalden20.10.2017
  MarkusSørengBK 9000TSI21.10.2017
  Mailen S EriksenSveivaTunet17.10.2017
  Emma HofsethØyaneBrodd21.10.2017
  Elena BellGreåkerHalden21.10.2017
  Alf M F OlsenRibbungeneBrodd21.10.2017
  Jessica ÖblomSandefjordBrodd18.10.2017
  Peik StrømøyLindøyaDrammen19.10.2017
  Live S AskøBroddStavanger22.10.2017
  Simon T JohansenSt. CroixFredrikstad22.10.2017
  Håvard FatnesSandBrodd21.10.2017
  Kentaro IndoSandBrodd23.10.2017
  Kenneth AhlforsØstensjø/DvergVålerenga23.10.2017
  Gurd HarstadSkiLillehammer20.10.2017
  Magnus KjøsBodøBK 900020.10.2017
  Daniel F IversenSlevikSt. Croix21.10.2017
  Kim Ø HansenFredrikstadGreåker20.10.2017
  Ole BrienHortenTønsberg20.10.2017
  Vetle MidtengRaufossGjøvik23.10.2017
  Kasper SandlieAjerStavanger24.10.201701.05.2018
  Torgeir B HagaØyaneBrodd27.10.2017
  Tom-Eirik BarvikLyeFrøyland25.10.2017
  Thor O MoeBroddKampen25.10.2017
  Dan-Christian JohnsenSt. CroixSarpsborg28.10.2017
  Ingebjørg SkjelvikGjelleråsenHakadal29.10.2017
  Kristoffer StenbakkKlyvePors28.10.2017
  WilliamErtvaagSundeFjellkameraterne29.10.2017
  Håkon DissenØyaBygdø Monolitten27.10.2017
  Ådne DigernesLyeFjellkameraterne27.10.2017
  Kjetil EngerJustPors29.10.2017
  Stian JohansenRomsåsSveiva27.10.2017
  Simon A NæssFredrikstadGreåker29.10.2017
  Anders S ØklandFlorøBSI29.10.2017
  Kristine EngøyNTNUIHaugerud29.10.2017
  Iris F BjørnstadGjelleråsenSenja29.10.201701.05.2018
  Inge GrytbakTillerNidelv29.10.2017
  Kimberly StræteSlevikSagene29.10.2017
  Mikko VanhanenStavangerBjølsen31.10.2017
  Bjørnar A TveitSandKrokhøl30.10.2017
  Bjørge TømmerholtRådeSarpsborg02.11.2017
  Alexander AaserØyaneHorten03.11.2017
  Lars-Einar EggenLillestrømFjerdingby03.11.2017
  Henrik EnglundNidarosFreidig03.11.2017
  Andre IsaksenGreiVålerenga03.11.2017
  Ailin BlankvandsbråtenHøybråten/StovnerStrømmen26.10.2017
  Camilla K ThonGreåkerSarpsborg28.10.2017
  Jerry JohanssonGreiNittedal06.11.2017
  Christer VedøSandnesSola03.11.201701.05.2018
  Hanne M GøransonBærums VerkBygdø Monolitten04.11.2017
  Sander SydengSt. CroixSlevik04.11.2017
  Kjell A LarsenUll/KisaSveiva04.11.2017
  Cliff BlomqvistBygdø MonolittenOSI04.11.201701.05.2018
  Tobias PetersenSlevikFredrikstad06.11.201701.05.2018
  Markus SkjelbredFredrikstadHvaler06.11.201701.05.2018
  Marius B HvidstenLuraSola06.11.2017
  Fredrik SandvikBSIFjell-kameraterne07.11.2017
  Lars B TjøgersenToppenPors07.11.201701.05.2018
  Matthew BaggethunKristiansandVågsbygd10.11.2017
  Tanis ThapaKristiansandVågsbygd10.11.2017
  Teemu KallunkiAltaBillefjord07.11.2017
  Erlend HellebusFreidigNTNUI09.11.2017
  Johannes BechBygdø MonolittenBærums Verk11.11.2017
  Magnus BrørsNyborgNTNUI12.11.201701.05.2018
  Gisle J KirkeeideBSIFørde10.11.2017
  Daniel Simonsen (Holm)SenjaBK 900010.11.2017
  Ådne ØverengGreåkerSarpsborg13.11.2017
  Håvard BergeFjellkameraterneFødre13.11.2017
  Linn JahrSundeØstensjø/Dverg13.11.2017
  Rune MartinsenSkiKSI13.11.2017
  Julia S AasenKrokhølNidaros14.11.2017
  Linn V SolbergGjelleråsenNittedal14.11.2017
  Ulrik L EngmanGjelleråsenAkerselva16.11.2017
  Anders JohnsenSoonØreåsen14.11.2017
  Joakim A StenbakkenØyaVeitvet14.11.2017
  Jenny BjörklundAkerselvaSagene18.11.2017
  Ole K S GustavsenSarpsborgVinstra16.11.2017
  Elias B HaakonsenUll/KisaNarvik16.11.2017
  Mathias ByeUll/KisaNyborg21.11.2017
  Martin LillebyAkerselvaGreåker19.11.201701.05.2018
  Kasper OdlandVigørVågsbygd20.11.2017
  Cecilie ChenGjelleråsenNittedal20.11.2017
  Sondre A KarlsenAskerBygdø Monolitten17.11.2017
  Bjørn-Aleksander SiggerudSveivaFredrikstad14.11.201701.05.2018
  Kim NilsenStavangerSunde20.11.2017
  Thomas I ZaalGreiGjelleråsen21.11.2017
  Niels K P IversenBSISøreide22.11.2017
  Daniel F IversenSt.CroixSlevik26.11.2017
  Tuomas KorhonenDjervAlvidra26.11.2017
  Geir JohansenLillestrømGjelleråsen26.11.2017
  Yngve MælandSolaSandnes28.11.2017
  Jonas LarsenFetNor 9227.11.2017
 • Godkjente norske innebandyoverganger 2017-2018 1.desember -
  NavnFra klubbTil klubbSpilleklarTidsbegrenset
  Kenneth FurulundØreåsenHalden02.12.2017
  Ole J JansenKarasjokKautokeino30.11.201701.05.2018
  Petter NygaardSveivaBækkelaget04.12.201701.05.2018
  Emil KrzykawskiSveivaDrøbak Frogn01.12.2017
  Erik TomassonHolmliaHoleværingen07.12.2017
  Bjørnar AamotHaukelandDjerv08.12.2017
  Tiril VermundAjerOttestad04.12.201701.05.2018
  Leander GranlySlevikRåde03.12.2017
  Espen BekkvikToppenKorsvoll16.12.2017
  Veronica Velle-ForbordØreåsenNTNUI13.12.2017
  Olav M BjørndalLillehammerPors14.12.2017
  Tommy BjørnstadUll/KisaRibbungene19.12.2017
  Angelina MundacaGreiSveiva22.12.2017
  Tor A FossumFredrikstadSarpsborg19.12.2017
  Oliver PedersenEllingsrudLørenskog21.12.2017
  Martin BrevikSt. CroixFredrikstad24.12.2017
  Victor GrøstadGjerdrumSveiva29.12.2017
  Kjersti E StøaSarpsborgTunet07.01.2018
  Erik V N De SantanaTunetBækkelaget06.01.2018
  Sigurd KorneliussenFredrikstadSarpsborg04.01.2018
  Hasse F AmundsenBodøSarpsborg04.01.2018
  Magnus LangrudØreåsenFredrikstad07.01.2018
  Runar S VikenNTNUIBrønnøy07.01.2018
  Marcus B FoneToppenArendal08.01.2018
  Frida NorstrømBSITunet09.01.2018
  Henriette BrurokNittedalGjelleråsen09.01.201801.04.2018
  Tuva D GamstNittedalGjelleråsen09.01.201801.04.2018
  Oliver PedersenLørenskogEllingsrud08.01.2018
  Dennis J GaupsetGjelleråsenSveiva12.01.2018
  Andreas MikalsenSandnesSola11.01.2018
  Sander S MathiesenNHHITunet09.01.201801.05.2018
  Malin S HansenBygdøy MonolittenGjelleråsen09.01.2018
  Oskar LenborgUll/KisaTunet13.01.2018
  Emma S LundeTunetGrei11.01.2018
  Ole K JakobsenVågsbygdKristiansand13.01.2018
  Christian PedersenTrygg/LadeSarpsborg14.01.2018
  Ylva M G NessetNTNUISagene11.01.2018
  Espen BekkvikKorsvollTunet16.01.2018
  Stian N LandeLuraBodø16.01.2018
  Malene U LarsenNTNUINidaros12.01.2018
  Andreas RønningSundeBrodd12.01.2018
  David H PettersenAltaHammerfest/Forsøl14.01.2018
  Emil MolandBærums VerkAsker15.01.2018
  Marius DamhaugFjerdingbySagene15.01.2018
  Filip HalvorsrødFredrikstadSveiva15.01.2018
  Kristine GravdalNTNUIStavanger15.01.2018
  Dag A H SommerBygdø MonolittenTunet16.01.201801.05.2018
  Bjørn E SteneGreåkerSandnes15.01.2018
  Marius BakkeliUISILura16.01.2018
  Mia NorellBroddLye15.01.201801.05.2018
  Lene StorøTSITromsø16.01.2018
  Tiia H GrønTSITromsø16.01.2018
  Sigrid KarlstrømOSITromsø16.01.2018
  Adrian K JohansenGjerdrumSveiva18.01.2018
  Frøya E SkyrødStrømmenTunet19.01.2018
  Helene BlessStavangerAsker19.01.2018
  Ida U RønningenFreidigTSI16.01.2018
  michael CaceresAskerDrammen19.01.2018
  Mads R MiennaKarasjokAlta19.01.2018
  Peter FahlströmFredrikstadAlta19.01.2018
  Sunniva K HauglinTunetSagene19.01.2018
  Andreas WestbySarpsborgNTNUI19.01.2018
  mari GrønlundSageneTromsø19.01.2018
  Stanley JensenSandnesAkerselva18.01.201801.05.2018
  Filip HalvorsrødSveivaFredrikstad19.01.201801.05.2018
  Rune JohansenBK9000Harstad19.01.201801.05.2018
  Theodor B BondevikFreidigTrygg/Lade19.01.201801.05.2018
  Gyrd HarstadLillehammerHarstad19.01.2018
  Glenn TåjetSageneAkerselva19.01.2018
  Ole B LøchenHaugerudGjelleråsen04.03.2018
  Ole J JansenKautokeinoKarasjok17.03.2018
  Brage MyrlandÅlgårdSandnes13.04.2018
  Theodor BondevikTrygg/LadeFreidig13.04.2018
  Torgeit ÅdlandSøreideFjell-Kameraterne13.04.2018
 • Internasjonale overganger
 • FAQ - Overgang for spillere mellom lag i samme klubb

  Spørsmål og svar til:
  § 30 punkt 4 i Kampreglementet
  Overgang for spillere mellom lag i samme klubb

  Følgende gjelder med mindre det er gitt dispensasjon fra administrerende myndighet knyttet til bokstav c) eller d):

  Kan man benytte 3 utespillere og en målvakt fra 1.laget på 2.laget?
  Svar: Ja (Ref § 30-4). De tre utespillerne spiller på kvote. Målvaktsposisjonen er det ingen begrensninger på, så man kan benytte så mange personer man vil, som målvakt, fra et høyere rangert lag på et lavere rangert lag.

  Kan man benytte 4 utespillere fra 1.laget som 4 utespillere på 2.laget?
  Svar: Nei, kun tre spillere som har spilt en av de tre siste 1.lagskampene kan spille ute på 2.laget (Ref § 30-4-d).

  Kan man benytte 3 utespillere og en målvakt fra 1.laget som 4 utespillere på 2.laget?
  Svar: Nei, kun tre spillere som har spilt en av de tre siste 1.lagskampene kan spille ute på 2.laget (Ref § 30-4-d).

  Kan man benytte 10 spillere fra 1.laget på 2.laget?
  Svar: Ja, MEN kun tre som utespillere. De resterende syv kan kun være målvakter. (Ref § 30-4-d).

  Hvor mange spillere kan man benytte fra 2.laget på 1.laget?
  Svar: Det er ingen begrensninger for hvor mange 2.lagsspillere man kan benytte på 1.laget (Ref §30-4-b). Men alle disse spillerne blir etter 1.lagskampen definert som 1.lagsspillere, og blir kvotespillere for spill ute på 2.laget. (Ref § 30-4-c og d)

  Kan en utespiller fra 3.laget spille ute på 1.laget?
  Svar: Ja. Det er ingen begrensninger for hvor mange 3.lagsspillere man kan benytte på 1.laget (Ref § 30-4-b).
  Men alle disse spillerne blir etter 1.lagskampen definert som 1.lagsspillere, og blir kvotespillere for spill ute på 2.laget (Ref § 30-4-c og d).
  For å igjen kunne spille ute for 3.laget må man stå over tre kamper for 1.laget (en kamp for ald. spillere) (Ref § 30-4-c).

  Kan man benytte en utespiller fra 1.laget som utespiller på 3.laget?
  Svar: Nei. En 1.lagsspiller kan kun spille ute på 3.laget etter å ha stått over tre kamper for 1.laget (en kamp for ald. spillere) (Ref § 30-4-c).

  Hvem kan stå som målvakt for et annet lag i klubben, enn det man normalt spiller for?
  Svar: Det avgjørende, for å kunne gå utenom kvote fra ett lag til et annet, er at denne utespilleren/målvakten faktisk står som målvakt på det laget man skal spille for.
  Dette vil, i tilfellet man skal stå for et høyere rangert lag enn det man normalt spiller for, gjøre at man etter kampen blir definert som tilhørende det høyere rangerte laget. Se videre under for konkrete eksempler. (Ref § 30-4-a og § 30-4-b andre ledd)

  Kan en målvakt på 1.laget stå i mål på 2.laget uten å gå på kvote?
  Svar: Ja (Ref § 30-4-a).

  Kan en målvakt på 1.laget spille ute på 2.laget?
  Svar: Ja. Han kan spille ute på 2.laget, men da som en av tre på kvote (Ref § 30-4-b andre ledd og § 30-4-d).

  Kan en målvakt på 1.laget stå i mål på 3.laget?
  Svar: Ja (Ref § 30-4-a).

  Kan en utespiller på 1.laget stå i mål på 2.laget?
  Svar: Ja (Ref § 30-4-a). Han går heller ikke på noen kvote (Ref § 30-4-a).

  Kan en utespiller på 1.laget stå i mål på 3.laget?
  Svar: Ja (Ref § 30-4-a). Han går heller ikke på noen kvote (Ref § 30-4-a).

  Kan en målvakt på 1.laget spille ute på 3.laget?
  Svar: Nei (Ref § 30-4-b andre ledd og § 30-4-d).
  Det er mulig å søke administrerende myndighet om en spesiell dispensasjon for en målvakt som kvotespiller fra f.eks et 1.lag til et 3.lag (Ref § 30-4-d tredje ledd).

  Kan en målvakt på 2.laget stå i mål på 1.laget?
  Svar: Ja (Ref § 30-4-a). Men han blir etter 1.lagskampen definert som utespiller for 1.laget, og blir kvotespillere for spill ute på 2.laget (Ref § 30-4-c og d).

  Kan en utespiller på 2.laget stå i mål på 1.laget?
  Svar: Ja (Ref § 30-4-a). Men han blir etter 1.lagskampen definert som utespiller for 1.laget, og blir kvotespillere for spill ute på 2.laget (Ref § 30-4-c og d).

  Kan en utespiller på 3.laget stå i mål på 1.laget?
  Svar: Ja (Ref § 30-4-a). Men han blir etter 1.lagskampen definert som utespiller for 1.laget, og blir kvotespillere for spill ute på 2.laget (Ref § 30-4-c og d).
  For å igjen kunne spille ute for 3.laget må han stå over tre kamper for 1.laget (en kamp for ald. spillere) (Ref §30-4-c).

  Kan materialforvalteren på 1.laget være materialforvalter på 4.laget?
  Svar: Ja. §30-4 i kampreglementet regulerer kun overgang mellom lag i samme klubb og samme klasse for målvakter og utespillere. Ikke lagledere

  Kan materialforvalteren på 1.laget spille ute for 4.laget?
  Svar: Ja, hvis han er spilleberettiget for klubben og har betalt lisens (Ref § 30-2).

  Kan materialforvalteren på 1.laget stå i mål for 4.laget?
  Svar: Ja, hvis han er spilleberettiget for klubben og har betalt lisens (Ref § 30-2).

  Kan man benytte 3 målvakter fra 1.laget på 3.laget?
  Svar: Ja, men bare som målvakter (Ref § 30-4-a).

  Kan man benytte en spiller fra 1.laget på 3.laget?
  Svar: Ja, men bare som målvakt (Ref § 30-4-a).

  Hvor mange kamper må man stå over for 1.laget for å kunne spille utenom kvote for 2.laget i en klasse?
  Svar: Tre kamper for seniorspillere og en kamp for aldersbestemte spillere til og med junioralder (Ref § 30-4-c).

  Hvor mange kamper må man stå over for 1.laget for å kunne spille ute for 3.laget i en klasse?
  Svar: Tre kamper for seniorspillere og en kamp for aldersbestemte spillere til og med junioralder (Ref § 30-4-c).

  Må en aldersbestemt spiller opp til junioralder som spiller i en seniorserie stå over en eller tre kamper for 1.laget før han kan spille utenom kvote på 2.laget i seniorklassen?
  Svar: En kamp (Ref § 30-4-c).

  Kan en juniorspiller som spiller i eliteserien spille for 1.laget i en juniorserie?
  Svar: Ja, det er ingen begrensinger på overgang mellom lag i forskjellige klasser (Ref § 30-4-innledning).

  Kan en juniorspiller som spiller i eliteserien spille for 2.laget i en juniorserie?
  Svar: Ja, det er ingen begrensinger på overgang mellom lag i forskjellige klasser (Ref § 30-4-innledning). Men hvis spilleren spilte siste 1.lags kamp i juniorserien, må han spille som en av tre på kvote på 2.laget i juniorserien (Ref § 30-4-c og d).

  Kan en juniorspiller som spiller i eliteserien spille for 3.laget i en juniorserie?
  Svar: Ja, det er ingen begrensinger på overgang mellom lag i forskjellige klasser (Ref § 30-4-innledning). Men dette er ikke tillatt hvis spilleren spilte siste 1.lags kamp i juniorserien (Ref § 30-4-c). Hvis han ikke spilte siste 1.lagskamp men siste 2.lagskamp må han spille som en av tre på kvote på 3.laget i juniorserien. (Ref § 30-4-c og d)

  Kan en utespiller som spilte siste kamp for 1.lagset i serien spille for 2.laget i en regional cup (obligatorisk kamp)?
  Ja, men kun som en av tre på kvote. (Ref § 30-4-d)

  Hvilket lag er man definert som spiller for når man starter en ny sesong?
  Det laget man spiller første obligatoriske kamp for i en ny sesong er det laget man defineres å tilhøre.

  Kan en spiller som spilte for 1.laget i siste seriekamp forrige sesong spille for 2.laget første seriekamp i ny sesong?
  Ja. Alle bindinger nullstilles fra en sesong til en annen. Spilleren spiller heller ikke på noen kvote. Det laget man spiller første obligatoriske kamp for i en ny sesong er det laget man defineres å tilhøre.

  Hvilket lag er man definert som spiller for etter en overgang eller et utlån?
  Det laget man spiller første obligatoriske kamp for i klubben man kommer til, er det laget man defineres å tilhøre.
  Alle bindinger nullstilles når man har gjennomført en overgang eller et utlån. (Både utlån til og retur fra.)

Forbundet
 • Om forbundet
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2018/2019
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
 • Kamper
  • Serier
   • InnebandyLIVE
   • Kampfakta Eliteserien menn
   • Kampfakta Eliteserien kvinner
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Bandy
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Overganger
  • Dommere
  • Klubbservice
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
 • Kamper
  • World Cup
  • NM-sluttspill
  • Turneringer/cuper
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Landhockey
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Overganger
  • Årsplan 2016/2017
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemer
   • Skjema
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Turneringer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Hva er Minirunde
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Skjema
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Turneringer
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 14 april
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Utvikling
   • Nybegynnerkurs
   • Skolebesøk
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
   • Praktisk info
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
  • Kamper
   • Terminliste/resultat
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Terminliste/oppsett
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
  • Aktivitetstilbud
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
   • Dispensasjoner
    • Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Agder
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Herrer
   • Kvinner
   • Gutter
   • Jenter
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Norway Summer Games
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
  • Kamper
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
   • Lisens
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2018/19
   • Søke om å arrangere minirunder
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunder
   • Mini League
   • Weekend League
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2018/19 – DEL 1
   • Sunday League
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2018/19
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Overganger
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
  • Kamper
  • Minirunder
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
Innholdstype test
  Innholdstyper
  • Side innholdstyper
   • Enkel tekstområde
   • Artikkel liste område
   • En rad med liste områder
   • Delartikkel innhold
   • Video
   • Bildebokser med faste lenker
   • Stikkordsky
   • Person/Gruppe liste
   • Bildegalleri
   • Generell tabell
   • Generell liste
   • NIF Webdeler
  • Artikkel innholdstyper
   • Artikler med "Del-artikkel gruppe"