Laster inn...
Nasjonal aktivitet
Lukk
Nasjonal/intern aktivitet i seksjon og forbund.
 • Trenere
  • Trener 2 (T2) Innebandy/Bandy/Landhockey/EL-innebandy

   Kurstype: Trener 2 (T2) Innebandy/Bandy/Landhockey/EL-innebandy

   Målgruppe: Kurset er egnet for spillere, foreldre, trenere og ledere som ønsker å bygge videre på sin Trener 1-kompetanse.

   Vurdering:

   • Gi inspirasjon og kunnskap til kursdeltagerne.
   • Få deltagerne til å reflektere rundt egne valg.
   • Legge frem viktige tema innenfor trenergjerningen. Vise helheten.
   • Vurderingsform i studiet er individuell hjemmeeksamen. Kandidaten vil få anledning til å vise selvstendighet og evne til å gjøre begrunnede valg forankret i relevant faglitteratur knyttet til egen fordypningsidrett i eksamensoppgaven.


   Varighet:
   75 timer med kursveileder og 75 timer praksis

   Pris: 6200,- i tillegg til semesteravgift

  • Trener 3 (T3) Innebandy/Bandy/Landhockey/EL-innebandy

   Kurstype: Trener 3 (T3) Innebandy/Bandy/Landhockey/EL-innebandy

   Målgruppe: Trenere, spillerutviklere og ledere med Trener 2-kompetanse som ønsker å fordype seg ytterligere innenfor trenergjerningen.

   Læringsmål: Under revidering.

   Varighet:
   35 timer teori
   25 timer praksis

   Pris: 

   *Trener 3 er for øyeblikket under revisjon grunnet Idrettsforbundets ønske om å etablere ett felles rammeverk for trenerutdanningen, «fra trenerstige til treningsløype». NBF har utarbeidet ett høringssvar som kan leses i artikkelen her. I påvente av videre saksgang fra NIF sentralt og NBF vil det ikke bli avholdt trener 3.

  • Trener 4 (T4) Innebandy/Bandy/Landhockey/EL-innebandy

   Kurstype: Trener 4 (T4) Innebandy/Bandy/Landhockey/EL-innebandy

   Målgruppe: Topptrenere og spillerutviklere med Trener 3-kompetanse som ønsker å fordype seg innenfor trener- og lederrollen.

   Læringsmål: Under revidering.

   Varighet:

   Pris:

   *Trener 4 er for øyeblikket under revisjon grunnet Idrettsforbundets ønske om å etablere ett felles rammeverk for trenerutdanningen, «fra trenerstige til treningsløype». NBF har utarbeidet ett høringssvar som kan leses i artikkelen her. I påvente av videre saksgang fra NIF sentralt og NBF vil det ikke bli avholdt trener 4.   

  • Trenerkoordinator

   Kurstype: Trenerkoordinator

   Målgruppe: Personer med gjennomført Trener 1 og Trener 2

   Læringsmål: Koordinere klubbens trenere

   Varighet: 20 timer

   Pris: kr 5000

  • Trenerinstruktørkurs

   Kurstype:

   Målgruppe:

   Læringsmål:

   Varighet:

   Pris:

  • Treneroppfølging

   Kurstype: Treneroppfølging

   Målgruppe: Alle som har tatt trenerkurs i Norges Bandyforbund.

   Læringsmål: Refleksjon over egen trenerrolle med fokus på klare rammer, tilrettelegging og veiledning.

   Varighet: 2 timer

   Pris: Gratis

 • Organisasjon og ledelse
  • Lederkurs for ungdom

   Kurstype: Lederkurs for ungdom

   Målgruppe: Ungdom mellom 15 og 19 år med tilknytning til idretten.

   Læringsmål: Gi ungdommen god innsikt i de ulike modulene, og gjøre dem i stand til å bruke verktøyene i det arbeidet de gjør i egen klubb.

   Varighet: 25 timer

   Pris: Gratis for ungdommene

  • Yngre leder

   Kurstype: 

   Målgruppe: 

   Læringsmål:

   Varighet:

   Pris:

 • Dommere
  • Dommer Videregående 1

   Kurstype: Dommer Videregående 1

   Målgruppe: Dommere med gjennomført Dommer Grunnkurs 1 og 2

   Læringsmål: Tilegne seg en forståelse for administrering av dommeroppgaver, kroppspråk, karriereplanlegging, tilbakemeldinger, lederskap, bevegelse og posisjonering, verbal kommunikasjon og observasjon.

   Varighet: 12 timer

   Pris: kr 500

  • Dommer Videregående 2

   Kurstype: Dommer Videregående 2

   Målgruppe: Dommere med gjennomført og bestått Dommer Videregående 1

   Læringsmål: Dommer Videregående 2 er tenkt gjennomført under ett og samme kursarrangement (helg). Målet er å sette kretsdommere i stand til å håndtere de tøffeste kampene i kretsen og forberede disse på steget opp på forbundsdommerplan.

   Varighet: 12 timer

   Pris: kr 1000

  • Dommerveilederkurs

   Kurstype: Dommerveilederkurs

   Målgruppe: Dommerveiledere for nye og unge dommere som dømmer gutter/jenter i aldersbestemte klasser. Det stilles ingen forkrav til deltakerne. Det er allikevel en fordel med spiller- og/eller dommererfaring.

   Læringsmål: Dommerveilederen skal tilegne seg kunnskap om: – Veilederrollen – Kampledelse

   Varighet: 8 timer

   Pris: Gratis

  • Dommerobservatørkurs

   Kurstype: Dommerobservatørkurs

   Målgruppe: Dommere med nyere eller tidligere dommererfaring. Det er en fordel om man har ledet kamper i aktiv serie.

   Læringsmål: Deltakeren skal kunne gjennomføre observasjoner av  andre dommere på lavere nivå.

   Varighet: 10 timer

   Pris: Gratis

 • Arrangement
  • Sekretariatkurs topp

   Kurstype: Sekretariatkurs topp

   Målgruppe: Klubbenes sekretariatsansvarlige og andre som skal sitte i sekretariat under kamp

   Læringsmål: Deltakerne skal etter endt kurs kunne ivareta de oppgavene et sekretariat er satt til, slik at kampene avvikles på en tilfredsstillende og forsvarlig måte

   Varighet: 3 timer teori med instruktør

   Pris: Gratis

Forbundet
 • Om forbundet
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2017/2018
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
 • Kamper
  • Serier
   • InnebandyLIVE
   • Kampfakta Eliteserien menn
   • Kampfakta Eliteserien kvinner
  • NM
  • E-cup
  • Statistikk
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Bandy
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Overganger
  • Dommere
  • Klubbservice
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
 • Kamper
  • World Cup
  • NM-sluttspill
  • Turneringer/cuper
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Landhockey
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Overganger
  • Årsplan 2016/2017
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemer
   • Skjema
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Turneringer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Hva er Minirunde
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Skjema
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Turneringer
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 11 februar
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Utvikling
   • Nybegynnerkurs
   • Skolebesøk
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
   • Praktisk info
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
   • Møtefiler
  • Minirunder
  • Aktivitetstilbud
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årshjul
   • Regionsting
   • Overganger
   • Finn din klubb
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Møtefiler
   • Dommer
   • Dispensasjoner
    • Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Agder
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
   • Idrettsystemene
  • Kamper
   • Regional Elitekvalikk
   • 1. divisjon herrer Rogaland
   • 1. divisjon Damer Rogaland
   • Stavanger Open
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
  • Kamper
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Styret MNBR
   • Klubber i MNBR
   • Linker
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
  • Minirunder
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Weekend League
   • Sunday League
   • Løkkebandy
   • Trønderserien
   • Camper
  • Kamper
  • Utvikling
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Overganger
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
  • Kamper
  • Minirunder
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
Innholdstype test
  Innholdstyper
  • Side innholdstyper
   • Enkel tekstområde
   • Artikkel liste område
   • En rad med liste områder
   • Delartikkel innhold
   • Video
   • Bildebokser med faste lenker
   • Stikkordsky
   • Person/Gruppe liste
   • Bildegalleri
   • Generell tabell
   • Generell liste
   • NIF Webdeler
  • Artikkel innholdstyper
   • Artikler med "Del-artikkel gruppe"