Laster inn...
  • Ny visning av regelverk
    I forbindelse med overgang til nye nettsider vises regelverkene våre på annen måte enn tidligere. Dette sikkert til glede for noen, mens andre synes det var bedre før.
    10. august 2016
Forbundet
  • Om forbundet
    • Kontakt oss
    • Protokoller
    • Utmerkelser
    • Forbundsting
    • Mål og Verdier
  • Lisens - Forsikring
  • Arrangement
  • Utvikling
    • Aktivitet
      • Rekruttere
      • Beholde
      • Kontakt oss
    • Trener/leder
      • Bli trener/leder
      • Inspirasjon som trener/leder
      • Klubben ønsker ny trener/leder
    • Klubb
      • Kontakt/besøk
      • Prosess
      • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
  • Regelverk
    • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
    • Lov for Norges Bandyforbund
    • Sanksjons- og protestreglement
    • Retningslinjer
    • Idrettenes regelverk
Innebandy
  • Praktisk info
    • Kontakt oss
    • Årsplan 2018/2019
    • Overganger
    • Årsmøter
    • Idrett for alle
      • EL-innebandy
      • Super-innebandy
      • Mangfold
    • Minirunder
    • Camper
    • Hvordan starte en klubb
    • Veibeskrivelse til haller
    • Protokoller og referater
    • Historie
    • Idrettssystemene
  • Kamper
    • Serier
      • InnebandyLIVE
      • Kampfakta Eliteserien menn
      • Kampfakta Eliteserien kvinner
    • NM
      • NM InnebandyLIVE
      • NM menn
      • NM kvinner
      • NM aldersbestemt
    • E-cup
    • Statistikk
      • NM
      • Elitekval menn
    • Turneringer
    • Instrukser og retningslinjer
  • Utvikling
    • Aktivitet
    • Trener/leder
    • Klubb
  • Utdanning
  • Landslag
    • A-landslag menn
    • A-landslag kvinner
    • U19-landslag menn
    • U19-landslag kvinner
    • Antidoping
    • Vikingen
    • Landslagsinfo
    • Statistikk
  • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Instrukser
    • Skjemaer
    • Lisens
Bandy
  • Praktisk info
    • Kontakt oss
    • Generalterminplan
    • Overganger
    • Dommere
    • Klubbservice
    • Årsmøter
    • Anlegg
    • Idrettssystemene
  • Kamper
    • World Cup
    • NM-sluttspill
    • Turneringer/cuper
    • Instrukser og retningslinjer
    • Statistikk
  • Utvikling
    • Aktivitet
    • Trener/leder
    • Klubb
  • Utdanning
  • Landslag
  • Regelverk
    • Spillereglement
    • Kampreglement
    • Lover
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Instrukser
    • Skjemaer
    • Lisens
Landhockey
  • Praktisk info
    • Kontakt oss
    • Overganger
    • Årsplan 2016/2017
    • Årsmøter
    • Hvordan starte en klubb
    • Minirunder
    • Info anlegg
    • Protokoller og referater
    • Historie
  • Kamper
    • Serier
    • NM
    • Statistikk
    • Private turneringer
    • E-Cup
  • Utvikling
    • Aktivitet
    • Trener/leder
    • Klubb
  • Utdanning
    • Kurs i regi av FIH og EHF
  • Landslag
    • A-landslag menn
    • U21-landslag menn
  • Regelverk
    • Spillereglement Utendørs
    • Spillereglement Innendørs
    • Kampreglement
    • Lover
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Instrukser
    • Skjemaer
    • Lisens
Regioner
    Oslo og Akershus Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Finn din klubb
      • Hvordan starte en klubb
      • Idrettshaller
      • Utvikling og rekruttering
      • Avgifter og honorarer
      • Forsikring og lisens
      • Årsmøter, protokoller og referater
      • Planer
      • Idrettssystemer
      • Skjema
      • Om regionen
    • Kamper
      • Serier
      • Turneringer
      • Statistikk
      • Kamplengder
    • Minirunder
      • Hva er Minirunde
      • Terminliste
      • Påmelding
      • Håndbok for arrangører
      • Neste Minirunde
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
    • Dommer
      • Dommerhonorar
      • Dommernummer
      • Informasjon til dommere
    • Regelverk
      • Spillereglement Innebandy
      • Spillereglement EL-Innebandy
      • Kampreglement Innebandy
      • Kampreglement EL-Innebandy
      • Lover
      • Retningslinjer og bestemmelser
      • Instrukser
      • Lokale bestemmelser
    Sørøst Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontaktinfo region
      • Dommer
      • Finn din klubb
      • Hvordan starte en klubb
      • Idrettshaller
      • Utvikling og rekruttering
      • Avgifter og honorarer
      • Forsikring – Lisens
      • Årsmøter, protokoller og referater
      • Planer
      • Idrettssystemene
      • Skjema
      • Om regionen
    • Kamper
      • Serier
      • Vestfold/Telemark serierunder
      • Kamptider
      • Aktivitetsrunder
      • Omberamming
      • Dispensasjoner
      • Turneringer
      • Statistikk
    • Minirunder
      • Hva er minirunder
      • Terminliste
      • Påmelding
      • Oppsett 14 april
      • Instrukser og bestemmelser
    • Aktivitetstilbud
      • Venneturneringer
      • Idrett for alle
        • El innebandy
        • SUPER- innebandy
        • Mangfold
      • Camper/Samlinger
    • Utvikling
      • Rekruttering
      • Utvikling
      • Nybegynnerkurs
      • Skolebesøk
      • Camper/Samlinger
    • Utdanning
      • Arrangement
      • Dommere
      • Klubben
      • Organisasjon og ledelse
      • Trenere
      • Praktisk info
    • Regelverk
      • Spillereglement innebandy
      • Spillereglement EL-innebandy
      • Kampreglement innebandy
      • Kampreglement EL-innebandy
    Innlandet Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Finn din klubb
      • Regelverk
        • Vedtekter Innlandet Bandyregion
        • Spillereglement Innebandy
        • Kampreglement innebandy
      • Møtefiler
      • Avgifter og honorarer
      • Dommer
      • Dispensasjoner
      • Idrettssystemene
    • Kamper
      • Terminliste/resultat
      • Statistikk
    • Minirunder
      • Terminliste/oppsett
      • Aldersinndeling/Dispensasjoner
    • Aktivitetstilbud
      • Idrett for alle
        • El-Innebandy
        • Super-Innebandy
        • Mangfold
      • Camper
    • Utvikling
      • Camper
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
    Buskerud Bandykrets
    Sørvest Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Årshjul
      • Finn din klubb
      • Langtidsplan 2017-2020
        • Trenere
        • Dommere
        • Organisasjon og ledelse
        • Arrangement
        • Aktivitetstilbud
        • Anlegg
      • Handlingsplan
        • Trenere
        • Dommere
        • Organisasjon og ledelse
        • Arrangement
        • Aktivitetstilbud
        • Anlegg
      • Avgifter og honorarer
      • Regionsting
      • Møtefiler
      • Dommer
      • Dispensasjoner
        • Rogaland Sør
        • Rogaland Nord
        • Agder
      • Regelverk
        • Spillereglement Innebandy
        • Spillereglement EL-Innebandy
        • Kampreglement innebandy
        • Kampreglement EL-Innebandy
        • Lover
        • Lisens
        • Retningslinjer og bestemmelser
      • Idrettsystemene
      • Overganger
    • Kamper
      • Herrer
      • Kvinner
      • Gutter
      • Jenter
      • Kommende kamper
      • Statistikk
      • Stavanger Open
    • Minirunder
      • Terminliste/Oppsett
      • Aldersinndeling
      • Påmelding
      • Betaling
      • Premiering
      • Arrangørinstruks
      • Barneidrettsbestemmelser
      • Foreldrevett
      • Retningslinjer for innebandy for barn
    • Aktivitetstilbud
      • Minirunder
        • Terminliste/Oppsett
        • Aldersinndeling
        • Påmelding
        • Betaling
        • Premiering
        • Arrangørinstruks
        • Barneidrettsbestemmelser
        • Foreldrevett
        • Retningslinjer for innebandy for barn
      • Venneliga
      • Idrett for alle
        • El-Innebandy
        • Super-Innebandy
        • Mangfold
      • Camper
      • Norway Summer Games
      • Stavanger Open
      • Haugaland Open
      • Skoleturneringer
    • Utvikling
      • Kontakt
      • Aktivitet
        • Rekruttere
        • Beholde
      • Trener/leder
        • Bli trener/leder
        • Inspirasjon som trener/leder
        • Klubben ønsker ny trener/leder
      • Klubb
        • Kontakt/besøk
        • Prosess
        • Utdanning/kurs og verktøykassen
      • Camper
      • Treningstips
        • Innebandy DVDen
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
      • Organisasjon og ledelse
      • Arrangement
      • Klubben
      • Søk i kurs
    Hordaland Bandykrets
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Årsmøte
      • Møtefiler
      • Avgifter og honorarer
      • Overganger
      • Regelverk
        • Spillereglement Innebandy
        • Spillereglement El-Innebandy
        • Kampreglement Innebandy
        • Kampreglement EL-Innebandy
        • Lover
        • Lisens
    • Kamper
    • Miniturneringer
      • Terminliste/Oppsett
      • Aldersinndeling
      • Påmelding
      • Betaling
      • Premiering
      • Arrangørinstruks
      • Barneidrettsbestemmeler
      • Foreldrevett
      • Retningslinjer for innebandy for barn
    • Aktivitetstilbud
      • Venneliga
      • Idrett for alle
        • El-Innebandy
        • Super-Innebandy
        • Mangfold
      • Camper
    • Utvikling
      • Kontakt
      • Aktivitet
        • Rekruttere
        • Beholde
      • Trener/leder
        • Bli trener/leder
        • Inspirasjon som trener/leder
        • Klubben ønsker ny trener/leder
      • Klubb
        • Kontakt/besøk
        • Prosess
        • Utdanning/kurs og verktøykassen
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
      • Organisasjon og ledelse
      • Arrangement
      • Klubben
    Sogn og Fjordane Bandykrins
    Midt-Norge Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Styret MNBR
      • Klubboversikt
      • Idrettshaller
      • Linker
      • Lover og regelverk
        • Spillereglement innebandy
        • Kampreglement innebandy
        • Lover
    • Minirunder
      • Minirunder sesongen 2018/19
    • Aktivitetstilbud
      • Minirunder
      • Mini League
      • Weekend League
      • Løkkebandy
      • Sunday League
      • Trønderserien
      • Camper
    • Kamper
    • Utvikling
      • Camper
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
    Nord-Norge Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Regelverk
        • Spillereglement innebandy
        • Spillereglement EL-innebandy
        • Kampreglement innebandy
        • Kampreglement EL-innebandy
        • Lover
        • Lisens
      • Overganger
      • Møtefiler
      • Avgifter og honorarer
    • Kamper
    • Minirunder
      • Aldersinndeling
      • Barneidrettsbestemmelser
    • Aktivitetstilbud
      • Minirunder
      • Idrett for alle
        • EL-Innebandy
    • Utvikling
      • Kontakt
      • Aktivitet
        • Rekruttere
        • Beholde
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
      • Organisasjon og ledelse
      • Arrangement
      • Klubben
Innholdstype test
    Innholdstyper
    • Side innholdstyper
      • Enkel tekstområde
      • Artikkel liste område
      • En rad med liste områder
      • Delartikkel innhold
      • Video
      • Bildebokser med faste lenker
      • Stikkordsky
      • Person/Gruppe liste
      • Bildegalleri
      • Generell tabell
      • Generell liste
      • NIF Webdeler
    • Artikkel innholdstyper
      • Artikler med "Del-artikkel gruppe"